WizjonerkaZyciaDiona.pl

Tarot, horoskopy, wróżby.

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przestawić Ci informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej sklepu www.wizjonerkazycia diona.pl. Potrzebna jest nam też Twoja zgoda na korzystanie z niektórych plików cookies.

Administratorem danych osobowych jest www.wizjonerkazyciadiona.pl

Dane, które udostępniają Państwo dobrowolnie przetwarzane są tylko w celu udzielenia odpowiedzi głoso wej, lub w postaci mail na Państwa pytania.

Jeżeli dane pobierane są automatycznie, podczas przeglądania naszej strony, przetwarzane są one zgodnie z zasadami RODO. Przed rozpoczęciem każdej rozmowy lektor informuje Państwa o tym, że www.wizjonerkazyciadio na.pl przestrzega przepisy zawarte w RODO.

Nie muszą Państwo podawać np. daty urodzenia.

Jeśli mają Państwo pytania, które dotyczą danych osobowych, zawsze mogą Państwo zwrócić się w dogodnej dla siebie formie do www.wizjonerkazyciadiona.pl mailowo. Na stronie są podane dane adresu mail.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO mogą Państwo:

– uzyskać informacje, jakie dane i informacje są przetwarzane.

– mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych. Tutaj należy zwrócić się do administratora pod adresem wizjonerkadiona@onet.pl

  • prawo do usunięcia danych (niemożliwe jedynie w przypadku, gdy służy dochodzeniu bądź obronie roszczeń prawnych).

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli uznają Państwo niezgodność z prawem.

– prawo do przenoszenia danych (do innej firmy, portalu, za Państwa zgodą)

– prawo do sprzeciwu

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

– prawo do wycofania zgody zgodnie z ochroną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane udostępniane osobom trzecim mogą być tylko i wyłącznie w przypadku jednostek państwowych (organy ścigania-sprawy karne).

Informujemy Państwa, iż w ramach przeglądania strony www.wizjonerkazyciadiona.pl nie dokonujemy profilowania osób, które wchodzą na stronę.

Strona www.wizjonerkazyciadiona.pl stoi na straży przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie i przetwarzania Państwa danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.